EMDR

Door oogbewegingen een gebeurtenis een plek geven

EMDR tijdens het coachtraject

Tijdens coachingstrajecten zet ik regelmatig EMDR in als interventie wanneer blijkt dat de klachten samenhangen met een gebeurtenis die nog emotioneel beladen is. Zonder dat je het zelf bewust bent kan een gebeurtenis namelijk jouw mentale herstel, re-integratie of persoonlijke groei belemmeren.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis. Letterlijk vertaald betekent EMDR: door oogbewegingen gebeurtenissen een andere plek geven. Het is een bewezen effectieve methode voor het verwerken van nare ervaringen en het behandelen van PTSS. Maar inmiddels leert de ervaring dat EMDR breed ingezet kan worden.

Je leert er bijvoorbeeld goed om te gaan met :

  • een conflict op het werk
  • een pestervaring uit je jeugd
  • verlies van een dierbare
  • het vergroten van je eigen assertiviteit.

Uitgangspunt blijft wel dat de klachten zijn ontstaan in relatie tot een gebeurtenis.

EMDR iets voor jou?

EMDR is een korte therapievorm en vaak zijn maar enkele sessies nodig in het traject. Of en wanneer we EMDR inzetten in het traject gaat altijd in overleg en wanneer ik inschat dat jouw stabiliteit voldoende is. Wanneer er sprake is van een complex trauma of instabiliteit verwijs ik jou liever door naar collega’s waar ik mee samenwerk voor een traumabehandeling.

TESTIMONIAL

Door het traject ben ik mij bewust geworden van mijn patronen en gedachten en hoe deze door gebeurtenissen in mijn leven zijn ontstaan. Door o.a. het inzetten van EMDR heb ik deze momenten kunnen verzachten, waardoor ik meer de regie kan nemen als ze in het hier en nu een rol spelen- Fenna Boomsma